17 ianuarie 2016

Întrebări pentru studiu: 1 Nefi 8-15


  1. Cum a început visul lui Lehi? Care este semnificația? De ce avea visul chiar atunci?
  2. Unde s-a dus Lehi mai întăi, și cum a ajuns acolo? În ce secvență apar lucruri în visul lui, și de ce?
  3. Cum a fost pregătit Lehi în mod spiritual, ca să primească o revelație așa de importantă? Ce a făcut, ca să merite?