17 ianuarie 2016

Întrebări pentru studiu: 1 Nefi 8-15


 1. Cum a început visul lui Lehi? Care este semnificația? De ce avea visul chiar atunci?
 2. Unde s-a dus Lehi mai întăi, și cum a ajuns acolo? În ce secvență apar lucruri în visul lui, și de ce?
 3. Cum a fost pregătit Lehi în mod spiritual, ca să primească o revelație așa de importantă? Ce a făcut, ca să merite?
 4. Cum a început viziunea lui Nefi? Care este semnificația? De ce avea viziunea chiar atunci?
 5. Ce a făcut Nefi mai întăi în viziune, și cum a ajuns acolo? În ce secvență apar lucruri în viziunea lui, și de ce?
 6. Cum a fost pregătit Nefi în mod spiritual, ca să primească o revelație așa de importantă? Ce a făcut, ca să merite?
 7. Ce învățăm despre revelație prin aceste exemple? Vezi de asemenea 1 Nefi 15:7-11.
 8. Cum este diferit visul lui Lehi de viziunea lui Nefi? De ce sunt diferite? Vezi, de asemenea, 1 Nefi 10:15.
 9. Ce este „bunevoința lui Dumnezeu”? (alt. traducere: condescendența, coborârea) Vezi 1 Nefi 11.
 10. Ce este „bara de fier”, sau cuvântul lui Dumnezeu? La ce se referă, sau la ce poate să se refere?
 11. Care sunt caracteristicile „clădirii mare și spațioasă”? 1 Nefi 8:26-27, 11:35-36, 12:18.
 12. Viziunea lui Nefi descrie multe evenimente în viitor. Aceste evenimente sunt în secvență liniară?
  • Unu dintre cele mai simple/clare profeții despre zilele în urmă se găsește în 3 Nefi 21. Vă recomand pentru studiu și referință.
  • Viziunea are trei părți:
   1. Poporul lui Lehi: 1 Nefi 11-12
   2. Neamuri: 1 Nefi 13:1-37
   3. Toată lumea: 1 Nefi 13:38-14:30
 13. Ce este „biserica mare și odioasă”? Vezi 1 Nefi 13:4-9, 14:10; D&L 10:67. Ce reprezintă?
 14. Care sunt cărțile menționate în viziunea? Faceți o listă. Cum se compară cu ceea ce avem astăzi? Ce mai lipsește nouă?
 15. Unde suntem noi acum pe cronologie?
 16. Cine suntem noi în viziunea această? 1 Nefi 14:1-2.
 17. Care este „lucrarea mare și minunată”? Oare s-a întâmplat deja? 1 Nefi 14:7, 22:8-12; 2 Nefi 27:26, 29:1-2.
 18. Care este „lucrarea Tatălui”? Oare s-a întâmplat deja? 1 Nefi 14:17; 3 Nefi 21:8-9, 26-29


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu