21 februarie 2016

Întrebări pentru studiu: 2 Nefi 3-10

Activitate pentru studiu: Iosife din 2 Nefi 3
Completează tabla cu detalii găsite în 2 Nefi 3 despre persoanele și grupurile numite

IOSIF I
din Israel, fiul lui Iacovși urmașii lui: IOSIF II
fiul lui Lehiși urmașii lui:

IOSIF III
Joseph Smith
MOISEși urmașii lui Iuda:


Psalmul lui Nefi (2 Nefi 4:15-35)

 • De ce sunt versetele astea un psalm?
 • Ce sentimente ai tu fața de scripturile? Ce putem face ca să ne simțim ca și Nefi cu privire la scripturi? (4:15)
 • Ce înseamnă „inima mea se întristează din cauza trupului meu”? (v. 17)
 • Ce putem învăța despre pocăință în v. 17-19, 26?
 • Care a fost păcatul care l-a îngrijorat pe Nefi cel mai mult? (v. 27)
 • Ce învățăm despre cum putem primi iertare, și cum ne poate ajuta Domnul cu pocăința? (v. 28-35)

Istoria (2 Nefi 5)

 • Cum s-a despărțit familia? (2 Nefi 5:6)
 • Fă o lista cu lucruri care au făcut nefiții în țara lor nouă, ca să prospere. (v. 10-17)
 • Ce era blestemul care a venit asupra lamaniții? (să nu confundați semnul cu blestemul!) Vezi 2 Ne 5:20 și 2 Ne 4:4-6.
 • Ce era semnul, care a venit asupra lamaniții și ce era scopul semnului? (Alma 3:7-8)
 • Când a scris Nefi scripturile, pe care le avem acum în 1 și 2 Nefi? (2 Ne 5:28-34) Cum ar fi fost povestea diferită dacă ar fi fost scrisă când toate s-au întâmplat?

Predică lui Iacov (2 Nefi 6-10)
Un sfat referitor la Isaia: fii atent să știi când vorbește Isaia (sau Iacov), și când vorbești Domnul. Și când apare o întrebare, parafrazează întrebarea în cuvintele tale. De ce pune Domnul întrebarea, și cum dă răspuns?

 • Cum descrie Iacov „oamenii Domnului”? (2 Ne 6:13) Cum putem fi și noi oamenii Domnului?
 • Cine este „Tu” în 2 Nefi 7:1? Ce s-a întâmplat de a pus Domnul întrebările astea?
 • De ce merg oamenii în 2 Ne 7:10 în întuneric, chiar dacă se supun glasului Domnul? (vezi și 2 Ne 8:4 și 10:14)
 • De ce vor zace pe jos în suferință oamenii în 2 Ne 7:11, chiar dacă au lumină?
 • Ce sau cine este piatra în 2 Ne 8:1? Cum ne ajută dacă privim la Avraam și Sara?
 • În capitolul 8, observați care sunt lucruri temporare și care sunt lucruri permanente. Cum sunt diferite lucruri temporare de la lucruri permanente?
 • Ce legătură există dintre citatul din Isaia (2 Ne 6:16 – 8:25) și predica lui Iacov în capitole 9 și 10? Ce mesaj a găsit Iacov în profeția lui Isaia?
 • Care este Legea la care se referă Iacov (9:25-27) Care sunt diferențele dintre cei drepți și cei răi, după părerea lui Iacov? (9:28-37). Compară lista lui Iacov cu ceea din Matei+ 5:3-12.
  • Ce este „vanitatea și fragilitatea și nebunia oamenilor”? (2 Ne 9:28)
  • Care este pericolul asociat cu bogăție? (2 Ne 9:30)
  • Iacov specifică „cei surzi care nu vor auzi” și „cei orbi care nu vor vedea” (2 Ne 9:31,32)—sunt surzi care vor auzi, sau orbi care vor vedea? Cum trebuie să înțelegem versetele?
 • Ce învățătură importantă găsim în 2 Ne 9:40?
 • Cum putem accepta invitație în 2 Ne 9:41-52?
 • Ce legătură are 2 Ne 9:53 cu 2 Ne 3 cu privire la urmașii lui Lehi?
 • Ce este mesajul în 2 Ne 10:23-25? Profețiile despre familiile noastre ne determina destinul etern?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu