20 martie 2016

Întrebări de studiu: 2 Nefi 31 - Iacov 4

Întrebări de studiu: 2 Nefi 31-33

 • Cum vorbește Nefi „într-un fel limpede”? (2 Nefi 31:2-3)
 • Când a vorbit Nefi despre Ioan botezatorul înainte? (1 Nefi 11:27) Vă recomand să recitiți 1 Nefi 1.
 • De ce s-a botezat Isus? Ce ne arată prin botezul lui? (2 Nefi 31:7) Ce putem învăța despre cum și de ce să ne botezăm și noi?
 • Cum a știut Hristos (și cum putem ști noi) că botezul a fost acceptat de Dumnezeu? (31:8) 
 • Cum este calea strâmtă și poarta îngustă? Ce înseamnă această expresie?
 • Care este promisiunea Tatălui către noi dacă Îl urmăm pe Hristos prin botez? (31:12)
 • Ce înseamnă să-L urmăm Hristos? (31:12, 17) Ce vrea să spună Hristos când zice, „faceți lucrurile pe care M-ați văzut pe Mine că le fac”? În timpul lui Nefi, Hristos nici nu s-a născut, cum puteau vede lucrurile făcute de Hristos? Ce era atât de esențial, ca să fie arătat lui Nefi în viziune, ca să cunoască lucrurile făcute de Hristos? (1 Nefi 11:28, 31) Ce trebuie să facem noi?
 • De ce adăugă Nefi niște detalii despre atitudine, pe care o să avem când ne botezăm? (2 Nefi 31:13) De ce sunt acestea calității necesare/ce ar fi, dacă nu le avem?
 • Ce zice Nefi, ce înseamnă să „primești Duhul Sfânt”? (2 Nefi 31:13, 17) Ce este „botezul focului”? Ce este scopul botezului cu focul?
 • Putem fi pe calea cea strâmte, sau să intrăm pe poarta cea îngustă, fără botezul cu focul?
 • Cum putem să  îndurăm până la sfârșit?
 • Ce este sfârșitul? Ce face Tatăl când ajungem? (31:20)
 • Sunt alte căi, pe care putem să ajungem? (33:9)
 • Cum știe Nefi aceste lucruri? (2 Nefi 33:6)
 • Ce înseamnă să ”ospătăm” din cuvântul lui Hristos? (31:20, 32:3, 32:5)
 • Ce înseamnă să putem ”vorbi pe limba îngerilor”? (31:13, 32:2-3) De ce putem vorbi așa numai după botez?
 • Unde găsim cuvintele lui Hristos? Cum ne spune ”toate lucrurile pe care trebuie să le facem”? Cum este posibil? (32:3, 5 și 33:10))
 • De ce se oprește Nefi de vorbit în 32:7? Despre ce a vorbit când s-a oprit? Ce ne împiedică, să nu știm mai mult despre acest subiect? Cum putem depăși piedicile?
 • Ce are rugăciune de făcut cu toate acestea? (32:8-9)

Întrebări de studiu: Iacov 1-4

 • De ce zice Iacov că lamaniții sunt mai drepți decât nefiții? (Iacov 3:5)
 • Ce probleme provin din mândrie? (Iacov 2:13-21)
 • Iacov de ce pune iubire în familie mai presus decât cunoașterea adevărului/evangheliei?
 • Cum s-a dezvoltat credința lui nefiții? (4:4-7)
 • Ce înseamnă „o înțelegere deplină” a lui Hristos? (4:12) Cum putem ajunge acolo?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu