31 august 2016

Preotie, partea 1

Aș dori să traduc sau rescriu în limba română articolul meu din februarie, în care am scris despre Alma 13. Este un capitol unic în Cartea lui Mormon, pentru că este singurul loc în care apară cuvântul "preoție." Interesant, nu? Ne am gândi ca ar fi o tema mai importantă. Și când vorbim despre capitolul la biserica, nici nu incercăm să înțelegem despre ce e vorba, sau folosim pasajul ca evidență căliderii noștri sunt chemați de înainte ca să fie lideri și preoți. Chiar dacă interpretarea asta este corectă, este așa de superficială ca să ascundă mesajul mai importantă, care este pentru noi toți, nu numai pentru liderii.

Ca să incepem discuția despre preoție, trebuie să citim și în afară de Cartea lui Mormon. Vă rog să citiți D&L 84 și JST Geneza 14: 25-40 (din Perla de Mare Preț). După ce ați citit, vă invit să considerați niște intrebări:

 • D&L 84:33--ce înseamnă să "obții aceste două preoții"? "Obținerea" este echivalent cu momentul în care preoții își pune mână pe capul cuiva și zic, "îți dăm preoție"? La confirmarea, omul nu primește darul Duhului Sfânt automat, ci trebuie să facă un efort ca să primească. Nu este la fel cu preoția? Ce este efortul care trebuie să-l facem?
 • Care sunt cheile preoții aaronica? D&L 84:26
 • Care sunt cheile preoții lui melchisedec? D&L 84:19-23, 35-39
 • Dacă cineva este ordinat ca vârstnic în biserica prin punerea mâinilor, înseamna căă= deja are legământ cu Tatăl Ceresc Însuși? (D&L 84:40) Dacă vârstnicul, după ordinarea lu, devine inactiv, înseamnă că "nu va avea iertarea păcatelor în aceasta lumi și nici în lumea ce va veni"? (D&L 84:41) 
 • Dacă un om ordinat nu primește preotia imediat după ordinarea, sau nu face legământ cu Tatal Ceresc imediat, când și cum poate face? Cum poate să obțină aceasta preoția? 
 • Cei care au primit revelația originală de la Joseph Smith, cum și când au obținut preoția? D&L 84:42, JST Geneza 14:29
 • Melchisedec prin ce a făcut minuni, dacă nu avea încă preoție în copilărie? JST Geneza 14:26. Cine poate face minuni?
 • Ce este diferența dintre puterea credinței și puterea preoției? JST Geneza 14:28-31. Care este fraza cheia în versetul 31? ("ca să facă toate lucrurile conform voinței sale")
Hai să mai considerăm:
 • Când și de la cine a primit Noe preoția? D&L 107:52 și Moise 8:19
 • Cand și de la cine a primit Iacov preoția și chemarea? 2 Nefi 5:26 și Iacov 1:17
 • Și Enoh: D&L 107:48 și 107:49
 • Și Moise: D&L 84:6 și Moise 1:1
Aș dori să propun o definiție nouă așa: tot așa cum frăție este o legătura sau asociație între frați, preoția este o legătura sau asociație între preoți. Există asociație aici pe pământ, în biserica. Încercăm să inițiăm numai bărbați demni, dar cred că toți cunoaștem bărbați care sunt ordinați preoți care nu se comport așa cum trebuie. Pe de alta parte există o asociație cerească. Când cerul ia legatură cu noi, putem intra în asociația cu ei, și atunci avem parte de preoția cu putere. Din exemple care am scris înainte, citim că Noe, Iacov, Enoh și Moise au fost ordinați în preoție omenească, și mai târziu au intrat în preoția cerească.

Poate că de aia a vorbit Vârstnicul Packer când o zis că "distribuirea autorității preoției a progresat, cred eu, mai mult decât distribuirea puterii preoției. Preoția nu are puterea pe care ar trebui s-o aiba și nu o va avea până când puterea preoției nu este stabilită ferm, așa cum trebuie să fie." (Conf. Gen. aprilie 2010, "Puterea Preoției.")


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu